internet
Làm thế nào để download video trên youtube?
27-11-2013 | 4:00 pm

1. Làm thế nào để download video trên youtube?
2. Làm thế nào download được video trên youtube?
3. Làm thế nào để download được video trên youtube?


Trả lời:

Chúng ta có thể download trực tiếp từ trang web của YouTube bằng cách dùng trình duyệt Cờ rôm+, cách sử dụng rất đơn giản. Trong lúc đang xem videoclip, nếu thích đoạn video đó thì ta có thể bấm vào biểu tượng tải về nằm ở góc bên phái của thanh địa chỉ, rồi lựa chọn chất lượng video tải về gồm: HD, FLV, 3GP (tùy theo đoạn video dó hỗ trợ dạng nào), sau đó bấm vào nút tẩi xuống. Tốc độ tải khá ấn tượng, có thể ngang bằng IDM. Ngoài ra trình duyệt Cờ rôm+ cũng load trang rất nhanh, cho phép vào Facebook không cẩn phải sứa đổi địa chỉ DNS của máy vi tính, có thể dùng thay thế các trình duyệt khác.

 Lamthenaoaz.vn St