Smart phone
Làm thế nào để tạo khóa pattern cho windows 8?
12-12-2013 | 6:14 pm

1. Làm thế nào để tạo khóa pattern cho windows 8?
2. Làm thế nào tạo được khóa pattern cho windows 8?
3. Làm thế nào để tạo được khóa pattern cho windows 8?


Khóa pattern là một cơ chế bảo mật có mặt trong các loại điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android, sử dụng nhũng dấu chấm kết nối với nhau để tạo thành một mô hình và mở khóa màn hình.

Nếu muốn sử dụng tính năng bảo mật này trên Windows 8, bạn có thẻ sử dụng một ửng dụng thứ ba có tên là Eusing Maze Lock. Tiện ích này dặc biệt hữu ích trên các tablet mãn hình cảm úng chạy Windows 8.

Eusing Maze Lock làm cho việc sử dụng cơ chế khóa bằng pattern trên Windows 8 hoàn toàn tương tự trên Android. Khi màn hình bị khóa, bạn sẽ phải nôi các dấu châm lại vói nhau để tạo thành pattern xác định để có thểmởkhóa.

Để sử dụng phần mềm, đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ http:/ / WWW. eusing.com/mazelock /pclock.htm. ở lần sử dụng đầu tiên, tiện ích yêu cầu bạn thiết lập các khóa pattern để sử dụng. Lúc này, bạn bấm nút OK để được đưa đến cửa sổ cấu hình của chương trình. Tại đây, bạn bấm nút Pattern Reset và sau đó nối các dấu chấm để tạo pattern riêng.

Eusing Maze Lock cung cấp 3 lưới khác nhau đế tạo ra hình vẽ pattern. Lưới mặc định là 3x3 (9 điểm) và cũng là mức an toàn thấp nhất. Để bảo mật tốt hon, bạn có thể chọn lưới 4x4 (16 điếm) hoặc lưới 5x5 (25 điểm) từ trình đơn thả xuống của chương trình.

Lưu ý: trong khi cấu hình Eusing Maze Lock ơ lần đầu tiên, nếu bạn mở màn hình cấu hình mà không bấm và giữ OK trong một thơi gian dài, ứng dụng sẽ tự động khóa hệ thống, và bạn phải khơi động lại máy tính để đăng nhập trơlại vào Windows.

Sau khi tạo ra một pattern thành công, Eusing Maze Lock sẽ được đặt trong khay hệ thống. Bạn có thế kích hoạt màn hình khóa bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng trên khay hệ thống hoặc sử dụng phím tắt Windows+A trên bàn phím. Lưu ý: phím tắt khóa màn hình từbây giơ sẽ là Windows+A thay vì Windows+L như mặc định của Windows trước đây.

Eusing Maze Lock cũng trang bị nhiều tùy chọn cấu hình làm việc, cho phép bạn truy cập từtab General trên giao diện của chương trình. Các tùy chọn mà Eusing Maze Lock cung cấp cho bạn bao gồm:

- Autolock at Windows Startup: tùy chọn này được tắt theo mặc định, bạn có thể bật tính năng này đế chương trình tự động được kích hoạt khi Windows được khồi động.

- Autolock computer after: chỉ định thồi gian (tính bằng phút) máy tính sẽ tựđộng bị khóa khi ờ trạng thái không làm việc.

- Turn off the monitor after: chỉ định thòi gian (tính bằng phút) máy tính sẽ tự động tắt khi ờ trạng thái không làm việc.

- Autohide unlock window after: bạn nên cho nó một giá trị nếu muôn tránh gặp các vân đề trong quá trình sử dụng.
-    Disconnect Internet when locked: vô hiệu hóa kết nôi Internet khi máy tính bị khóa.

- Alert after entering incorrect pattern over: sô lần cho phép nhập vào một pattern. Đây là điều cần thiết giứp bạn bạn tránh bị tin tặc cô gắng phá vỡ hệ thống bảo mật pattern trên Windows của mình.

-Alert mode: phát một báo động khi quá sô lần cho phép nhập pattern.

-Lock keyboard: giúp bạn có thê tắt máy tính, bàn phím máy tính đế ngăn chặn tin tặc cố gắng nhập pattern nhiều lần.

- Unlock mode: có 3 chế độ mơ khóa có sẵn trong Eusing Maze Lock, bao gồm:

1. Normal Unlock Mode: hiển thị đường nối giữa các điểm khi bạn điền mẫu.

2.  Secure Unlock Mode: không hiện đường nối giữa điểm trong khóa pattern. Điều này hữu ích khi bạn mở khóa máy tính của mình trước mặt một người khác.

3. Dynamic Password Mode: yêu cầu bạn tạọ ra một mật khẩu đi kem với khóa pattern. Điều này đặc biệt hữu ích để bạn ngăn chặn các hoạt độngkeylogger.

Eusing Maze Lock không ghi đề lên các cơ chế bảo mật trong Windows, thay vào đó bạn có thể sử dụng chương trình như là một lớp bảo mật thứ hai trên máy tính của mình.

 


Lamthenaoaz.vn St