internet
Làm thế nào khi IDM báo hết hạn sử dụng?
25-09-2013 | 5:00 pm

1. Làm thế nào khi IDM báo hết hạn sử dụng?
2. Làm thế nào khi IDM hết hạn sử dụng?
3. Làm thế nào khi IDM thông báo hết hạn sử dụng?


Sau đây là cách Crack IDM 6.XX (mọi phiên bản) mà ko cần phải Down Patch hay Crack gì cả, bởi vì các Patch or Crack đó toàn chứa virus thôi.

Nếu chưa cài IDM, các bạn hãy down về (www.internetdownloadmanager.com để download bản mới nhất về) Trước khi cài đặt các bạn vào file host theo địa chỉ sau :

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts. Sau đó mở file hosts bằng Notepad hay wordpad cũng được. Các bạn copy và Paste vào đó 3 dòng sau:

205.199.44.156 registeridm.com

205.199.44.16 registeridm.com

127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

Sau đó các bạn Save lại là xong, trường hợp win 7 không cho save file hosts lại, các bạn hãy mở file hosts bằng cách kick chuột phải vào notepad và chọn "Run as administrator", vậy là có thể lưu được.Sau đó các bạn mới bắt đầu tiến hành cài đặt IDM bình thường. Cài xong các bạn mở IDM lên, Trong menu Registration --> Registration, điền Serial bên dưới vào là được:

First name :

Last name :

Email :

Serial: BGL4H-HJBXT-ABSUD-R31QJ

Trường hợp IDM đã hết hạn sử dụng và bắt nhập Serial mỗi lần mở chương trình, các bạn vẫn cứ save 3 dòng trên vào file hosts bình thường, Sau đó điền Serial trên vào là ổn.


 
Lamthenaoaz.vn
St