internet
Làm thế nào để xóa được tin nhắn trên facebook?
24-10-2013 | 1:42 pm

1. Làm thế nào để xóa được tin nhắn trên facebook?
2. Hiện nay phân nhắn tin trên Facebook cùa tôi có rất nhiều cuộc trao đổi nhưng không thể xóa được chúng. Khi tôi chọn lệnh xóa thì phải bấm chọn từng cái đã trao đổi để xóa. Tôi phải làm sao? chau vuululienst@gmail. com


Trả lời:

Để xóa toàn bộ tin nhắn giữa bạn với một ai đó, bạn dùng máy tính đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn rồi bấm chuột vào mục tin nhắn. Sau đó, bạn mở tin nhắn cần xóa, bấm nút Actions rồi chọn Delete Conversation và bấm chuột lên nút Delete Conversation.


 Lamthenaoaz.vn St