internet
Làm thế nào nếu không xác thực được tài khoản facebook qua điện thoại?
04-11-2013 | 9:54 am

1. Làm thế nào nếu không xác thực được tài khoản facebook qua điện thoại?
2. Trong lần đăng nhập gần đây, Facebook yêu cầu xác định danh tính theo các bước hướng dẫn. Đầu tiên tôi nhập mã bảo vệ rồi nhập số điện thoại để lấy mã xác thực. Tuy nhiên, sau đó tôi chờ mãi mà không thấỳ Face book gởi mã xác thực đến điện thoại. Tại sao vậy? pro_maiyeuem95@yahoo. com. vn
            


Trả lời:


Hiện tại Facebook không gửi được mã xác thực đến các thuê bao di động của mạng Viettel. Do vậy, nếu đang dùng thuê bao Viettel, bạn thử dùng một số điện thoại của mạng khác. Ngoài ra, khi nhập số điện thoại xác thực, bạn bỏ chữ số 0 đẩu tiên trong số điện thoại và chọn Việt Nam trong phẩn mã quốc gia. Thông thường, mã xác thực sẽ được Facebook gứi trong vòng 5 phút. Sau 5 phút, bạn có thể thực hiện lại một vài lẩn nữa. Nếu vẫn không được, bạn phải dùng lại máy tính thường dùng để đăng nhập vào Facebook, với điều kiện là vẫn giữnguyênđịachỉDNS.

Kinh nghiệm cho thấy, tình trạng Facebook yêu cầu người dùng xác thực thường xáỵ ra khi đăng nhập vào một tài khoản Facebook từ nhiều máy tính hay thiết bị khác nhau, hoặc từ nhiều máy tính có dùng công cụ thay đổi địa chỉ DNS, proxy.

Lamthenaoaz.vn St