internet
Làm thế nào để cài được ứng dụng trên google play?
04-11-2013 | 12:13 pm

1. Làm thế nào để cài được ứng dụng trên google play?
2. Làm thế nào cài được ứng dụng trên google play?
3. Làm thế nào nếu không cài được ứng dụng trên google play?


Trong quá trình sử dụng Android, đôi khi bạn thích một ứng dụng nào đó nhưng lại không thể cài đặt được từ Google Play, và các thông báo "Error retrieving information from server. [RPC:S - 5:AEC - 0]" cứ liên tục xuát hiện. Đây là một lỗi khá phổ bién nhung cho đén giờ Google vẫn chưa cung cấp bản vá cho nó. Do đố, trong khi chờ đợi, bạn hãy thử khác phục khò khăn này bảng một trong nhũng cách sau đây.
 
- Cách thứ nhất, bạn

Trực tiếp tải về các tập tin .apk mới nhất của Google Play trong trang web của AndroidPolice tại địa chỉ http: / / tinyurl.com/ I29s6g6, sau đó, truy cập vào Settings > Apps > All > Goole Play Storerồi bấm nút Uninstall updatesđể gỡ bỏ các cập nhật. Điểu này sẽ đưa ứng dụng Google Play Store trơ vê trạng thái ban đẩu như khi được cài đặt từ nhà sản xuất.

Tiếp theo, bạn cài đặt lại nó thông qua tập tin .apk vừa tải về, tuy nhiên, trước khi thực hiện việc này thì bạn cần phải cho phép thiết bị được cài đặt các ứng dụng bên ngoài bằng cách vào Settings > Securityvà đánh dâu chọn vào ô Unknown
 
Sources.Cuối cùng, bạn hãy thử truy cập vào Google Play để tải và cài đặt lại ứng dụng cần thiết của mình.

- Nếu vẫn không được, hãy thử cách khắc phục thứ hai. Đầu tiên, bạn cũng truy cập vào Settings > Accounts > Google, sau đó xóa tài khoản Google của bạn bằng cách bấm vào tên tài khoản một lần nữa, bâm vào biếu tượng 3 dấu châm ơ góc phải bên trên và chọn Remove account.

Tiếp theo, bạn truy cập vào Settings >Apps >Allvà tìm đến các ứng dụng như Download Manager, Google Play Store và Google Service Framework rồi bấm vào tùy chọn Clear datatrong mỗi ứng dụng. Cuôi cùng, bạn tiến hành thêm vào tài khoản Google, khỏi động lại thiết bị và bắt đầu cài đặt các ứng dụng.
Lưu ý,hai cách trên đây ngoài việc khắc phục được lỗi [RPC :S - 5: AEC - 0]”, cũng cồn giúp bạn khắc phục được cả lỗi DF-BPA-10nữa.


 Lamthenaoaz.vn St